Zajímavosti v okolí

Karlovy Vary - http://www.karlovy-vary.cz

Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo zlaté časy.

Hrad a město Loket - http://www.hrad-loket.cz/

Hrad Loket je prodchnut historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si přijdou na své. Mnoho dohadů a nezodpovězených otázek vyvolává např. loketský „zakletý purkrabí“. Na nádvoří hradu se roku 1422 objevil velký kámen. Zkoumali jej nejprve alchymisté a mudrcové, později vědci a geologové. Je to nejstarší známý meteorit na světě. Pověst praví, že je to zakletý markraběte Vohburgského, který proslul svou necitelností a přísností.

Zřícenina hradu Andělská Hora - http://www.hrady.cz/

Hrad je poprvé připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš Hrabě z Oseka. Za husitských válek byl majetkem Jakoubka z Vřesovic. Upravován byl v 60. letech 15. století za Zbyňka Zajíce z Házmburka a koncem století za pánů z Plavna. Po dobytí Švédy v roce 1635 byl již udržován pouze nouzově. Andělská Hora byla definitivně opuštěna po požáru roku 1718.

Zámek Bečov, Relikviář svatého Maura - http://www.zamek-becov.cz

Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů. Uvnitř se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140x42 cm a je 65 cm vysoký. Původní dubové jádro bylo nahrazeno novým ořechovým jádrem. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.

Františkovi Lázně - http://www.frantiskovy-lazne.cz

Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka a v roce 1807 jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Pojmenovány jsou podle císaře Františka I., který je považován za jejich zakladatele.Z počátečních venkovských lázní s jedním - Františkovým pramenem, dřevěnou kolonádou, několika lázeňskými domy a Společenským domem se velice rychle staly jedny z nejvyhledávanějších evropských lázní.

Stezka SOOS - http://prirodakarlovarska.cz

Národní přírodní rezervace SOOS je charakteristická unikátními, mokřadními, slanomilnými a reliktními společenstvy s pestrou mozaikou slanišť, rašelinišť, slatinišť, olšin, ostřicových porostů a rákosin v nichž rostou kriticky ohrožené druhy rostlin. Naučná stezka je zaměřená na geologii, botaniku a zoologii.